Hatályos szabályzatok felsorolása

Cím Típus Felhasználói hozzájárulás
Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi szabályzat Minden felhasználó

Összegzés

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a NEXON elearning keretrendszerének weboldalát meglátogató és annak szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók részére ad tájékoztatást arról, hogy a NEXON Kft. adatkezelőként milyen célból, milyen felhatalmazás alapján milyen információkat gyűjt, tárol és kezel a felhasználóról; a felhasználó hogyan érvényesítheti az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében rögzített érintetti jogait.

Teljes szabályzat

A NEXON Kft. (1138. Budapest, Váci út 185., továbbiakban: NEXON) mint adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek személyes adatokhoz fűződő jogait, akik a NEXON elearning keretrendszerének weboldalát meglátogatják. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a NEXON milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel.

A NEXON elearning keretrendszere weboldalának ( elearning.nexon.hu ) meglátogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy aláveti magát az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR), és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatban rögzített feltételeket. A weboldal szolgáltatásait kizárólag 16 év feletti felhasználók vehetik igénybe. Miután a regisztráció önkéntes, Ön a regisztrációval igazolja, hogy 16 évnél idősebb. A regisztráció során a felhasználó felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a NEXON ezért felelősséget nem vállal.

A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan (bejelentkezés, aktív tartalmak használata), részben önkéntesen (profil módosítása) történik.
Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a NEXON számára, tudomásul veszi, hogy az elearning keretrendszerbe történő belépéshez és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges a regisztrációs adatok önkéntes megadása és hozzájárul ahhoz, hogy a NEXON ezen adatokat a lentebb meghatározott célból felhasználja.

A weboldal biztonsági és utólagos igazolási célból automatikusan rögzíti a felhasználó által végzett egyes műveletek adatait. Ezen adatok a bejelentkezett felhasználó személyével összekapcsolt adatok, megadásukat a felhasználó nem tilthatja le.

A NEXON az alábbi felhasználói adatokat gyűjti és használja fel az elearning keretrendszer használatával összefüggésben:

Adat

Felhasználói hozzájárulás

Adatkezelés célja

felhasználónév

Kötelező

Felhasználó beazonosítása az e-learning rendszerben

felhasználói jelszó

Kötelező

felhasználó beazonosítása az e-learning rendszerben

felhasználó neve

Kötelező

felhasználó beazonosítása az e-learning rendszerben

felhasználó e-mail címe

Kötelező

felhasználó beazonosítása az e-learning rendszerben, kapcsolattartás a felhasználóval

Egyéb profiladatok (Profil oldalon megadható)

Önkéntes

 Nem felhasznált adat

 

felhasználó által az e-learning rendszerben végzett fő műveletek adatai (tevékenység és időpont)

Kötelező (automatizált)

- az előrehaladás igazolása

- vizsgaeredmények alátámasztása

- reklamáció vagy vitás helyzetek esetén bizonyítás céljából

A weboldalon marketing célból a NEXON nem gyűjt adatokat a felhasználókról. Statisztikai adatgyűjtés céljából csak anonimizált adatokat gyűjtünk.

A NEXON adatkezelőként gondoskodik arról, hogy az elearning keretrendszer használatával összefüggő személyes adatok biztonsága ne sérüljön, intézkedéseket hoz az adatok elveszése ellen, valamint az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében.

A NEXON elearning keretrendszerének adatkezelője a NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. (1138. Budapest, Váci út 185), az adatkezelő adatvédelmi felelőse Korom Miklós. A felhasználó a Profil oldalon az Adatkérések menüponton keresztül adattörlési és adatlekérdezési kérelmet jelezhet az adatkezelő felé. A felhasználó adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos bejelentéseit, illetve személyes adatai védelmével kapcsolatos kérdéseit beküldheti az adatvedelem@nexon.hu email címre, vagy a Profil oldalon a Kapcsolatfelvétel az adatvédelmi ügyintézővel menüponton keresztül küldhet közvetlen üzenetet.

A NEXON az elearning keretrendszer üzemeltetéséhez (szerverüzemeltetés) külső technikai supportot vesz igénybe a DAMIT Informatika Kft-től. (6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3.). Az adatfeldolgozó elérhetősége adatvédelmi kérdésekben: +36 1 6663 777 let-it@damit.eu

A NEXON az elearning keretrendszer használatával összefüggő felhasználói adatokat titkosan kezeli, azokat a felhasználó hozzájárulása nélkül jogosulatlan harmadik félnek nem adja át.

A NEXON az elearning keretrendszerben rögzített adatokat a felhasználás jogalapjának és célhoz kötöttségének megszűnését követően a lehető legrövidebb időn belül visszaállíthatatlanul törli. A felhasználás célja szerint a felhasználói adatokat az alábbi ideig őrizzük meg a keretrendszerben:

Kategória

Milyen adatot

Meddig

Engedélyezett képzések

Előrehaladási adatok (kurzus adatok)

Kurzus / képzés lezárultát követően 2 év

Országos bérügyviteli bajnokság

Előrehaladási adatok (kurzus adatok)

Kurzus / képzés lezárultát követően 1 év

NEXON dolgozók (belső felhasználók)

Előrehaladási adatok (kurzus adatok)

Kurzus / képzés lezárultát követően 5 év

Egyéb felhasználók

Előrehaladási adatok (kurzus adatok)

Kurzus / képzés lezárultát követően 1 év

A felhasználó azonosítását szolgáló adatok – amennyiben a felhasználó a meghosszabbítást külön nem kéri – inaktivitás esetén 1 év elteltével törlésre kerülnek (felhasználó törlése a keretrendszerből). A felhasználó bármikor kérheti a keretrendszerben tárolt személyes adatainak törlését a a Profil oldalon az Adatkérések menüponton keresztül. A törlést a NEXON helyre nem állítható módon a felhasználó összes adatára vonatkozóan hajtja végre. Törlést követően a NEXON elearning keretrendszerébe történő belépés és a szolgáltatás igénybevétele a továbbiakban nem lesz lehetséges a felhasználó számára, és minden korábbi kurzusbeli előrehaladási adata elveszik. Az engedélyezett képzésekhez tartozó elearning kurzusban résztvett felhasználók személyes adatainak törlésére a vonatkozó jogszabályi megőrzési idő lejártát követően van lehetőség (lásd: előző táblázat). A NEXON munkavállalóinak törlésére a keretrendszerből a mindenkor hatályos munkajogi szabályok figyelembe vételével van lehetőség (lásd: előző táblázat).

A felhasználó a NEXON elearning keretrendszerében valamennyi regisztrációs adatát és előrehaladási (kurzus) adatát bármikor megtekintheti a saját profil oldalán, illetve a kurzusai oldalain. A felhasználó a Profil oldalon az Adatkérések menüponton keresztül kérheti a róla tárolt adatok géppel olvasható elektronikus formátumban történő exportálását és átadását.

A NEXON a felhasználó számára lehetővé teszi regisztrációs adatai módosítását a Profil oldalon. Ez alól kivételt képez a felhasználónév. Ennek módosítását a felhasználónak írásban kell kérelmeznie és a NEXON azt a lehető leghamarabb végrehajtja, amennyiben nincs technikai akadálya (például a kívánt név foglalt). A felhasználó a NEXON felé adatmódosítás iránti kérelmét a moodle@nexon.hu címen adhatja be.